آرام بخش آزار دهنده

خیلی عصبی بودم حوصله هیچکس رو نداشتم از خونه زدم بیرون هوا سرد بود رفت تو کافه پشت یکی از میزها نشستم و قهوه ای سفارش دادم سیگاری روشن کردم و شروع به پک زدن به  سیگار کردم هنوز سیگار به نصفه نرسیده بود که مدیر کافه گفت خانمای میز کنار به سیگار کشیدن شما اعتراض کردن ، گفتم بابا جای سیگار کشیدن کافه است...، خلاصه از او اصرار و از من انکار و من سیگارم رو تا انتها دود کردم.... چه آدمای نازک نارنجی و سوسولی پیدا میشند به خدا مگه دود سیگار چه ضرری داره؟؟؟؟؟!!!!!!!

عجب آدمای خوبی هستیم ما!!!!!!!!!!!!!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید