پلنگ شکن

چند بار در کوهنوردی کوههای شرقی استان از دور برای لحظه ای پوست خال خالی و زیبایش را دیده بودم اما انگار شرم حضور داشت چون هیچگاه در مقابل ما حاضر نشده بود اما آن شب روی قله ایستاده بود با همه صلابت و زیبایی و به ماه خیره شده بود شاید حسین منزوی این صحنه را دیده بود و شعر ماه و پلنگ را الهام گرفته بود.

یکی از بچه ها گفت : ممکن است شب به چادر ما حمله کند دیگری گفت : گوسفندهای اطراف را میدرد و آن یکی ... بعد از یک جلسه کوهستانی تصمیمان را گرفته بودیم.

هفته بعد دوباره راهی کوه شدیم آواز خوان و تفنگ بردوش و حوالی ظهر به بالا رسیدیم چادر برافراشتیم و آتش برافروختیم پس از نهار هم  واقعاُ چرتی کوتاه در هوای ملس کوهستان طعمی دیگر داشت زدیم به قلب کوه و از گلها و گیاهان وحشی دسته گل ساختیم و میوه های کوهی چیدیم.

شب کنار آتش خیلی خوش گذشت اما سلطان صخره ها حتی لحظه ای هم خودش را نشان نداد یا شاید ما او را ندیدیم در هر حال آواز خواندیم و از طبیعت و فرهنگ ایران زمین سخن گفتیم و چه لذتی داشت گفتن و شنیدن از تمدن چند هزار ساله...

صحبت هایمان گل انداخته بود که یک مرتبه جواد فریاد زد : پلنگگگگ.... وای خودش بود که در فاصله کمی از ما از سینه کش کوه بالا می رفت؛ بلافاصله تفنگها را برداشتیم و من و اشکان او را نشانه رفتیم گلوله ها شلیک شد صفیر گلوله ها سکوت دلپذیر کوهستان را شکست؛ مسیرش مجاور پرتگاهی بود و این او را مجبور میکرد فقط به سمت بالا بدود ؛ گلوله چهارم تیرگی سحرگاه را شکافت و بر جان زیبای چابک نشست و زمینگیرش کرد صدای غرشش چنگ به جان کوه و آسمان می انداخت؛ گلوله بعدی او را به سمت پرتگاه هل داد و او به روی صخره های تیز سقوط کرد صدای شکستن استخوانهایش در گوشم پیچید...

چند دقیقه بعد بالای سر او بودیم؛ چشمهای نیمه باز بی جانش هزار حرف داشت....

ما خیلی آدمهای خوبی هستیم؛ اینطور نیست؟!

/ 5 نظر / 30 بازدید
م.الف

هنوز سکوت میکنم میان دیدن چشمهایت و مهر همیشگی لبخندهایت کاش شکار شوم روزی میان احساس عاشقانه تبسمهایت میان تمامی حرفهای ناگفته ات. م.الف

م.الف

سلام شعرهای قبلی مشکل پیدا کرده بود و نظرهاشون پاک میشد منم از ترس که شعرها هم پاک بشه پرینت گرفتم و حذف کردم از تو بلگفا بلگفا خیلی مشکل برام درست کرده ولی کار باهاش راحته.

زهرا

بی باک وبی رحم...![لبخند]

م.الف

بگذار تقسیم کنیم ساحل را نیم برای چشمها نیم برای دریای طغیان خیز بگذار میان شعف روز آزادی شاعر کنج دلها باشیم. م.الف

م.الف

سلام رفیق خوبه میبینم به وب دوستان مرتب سر میزنی ولی جویای احوال ما نمیشی اکی خوبی؟ خوشی سلامتی خانواده خوب هستند؟ چه خبر؟ اکی آدرس وب رو تغییر دادم همین ادرس جدید خودشه. خیلی میخوامت.