رقابت

ایام انتخابات بود دو دوست صمیمی بودیم ولی عقاید سیاسی ما متفاوت بود هرکدام به ستادی متفاوت رفتیم،شبای آخر رقابت خیلی شدید بود پوستر روی پوستر می چسباندیم و بر علیه هم شعار میدادیم  خیلی از کارهای دوستم عصبانی بودم حتی پیغام داده بود که ما پیروزیم و شما را له خواهیم کرد......اما ما پیروز شدیم وقت انتقام بود از پیامک تحقیر آمیز تا کاریکاتور خودش و کاندیدای مورد حمایتش بگیر تا متلک گفتن موقع عبور از کوچه و تقلید صدا و حرکاتش،او باید میفهمید که من درست فکر میکنم و آن قدر تعصب دارم که این برتری رو تا هر وقت تونستم تو سر او بکوبم او باید میفهمید که جناح ما قویتر است و با پیروزی ما هیچ جایی برای او نخواهد بود،قدرت از خصلت های آدم خوب است،من آدم خوبی هستم اینطور نیست؟!

/ 2 نظر / 14 بازدید
arash

به تصویر نگاه کنید و نام عشقتان را ببینید! ‌ ‌‌ ‌ ‌‌

علي

سلام سيد تا ي جايي بات موافقم تا اونجايي كه خيلي راحت و ارام به دوستت ياد بدي و بفهموني كه جناحت برتر اما وقتي خودشو بخواب زده بايد بيخيالش شد