سلام

به نام آنکه نهایت و سرچشمه هر آنچه خوبیست

آمدم ترسان و لرزان، با دستهای خالی و توشه ای بس اندک از دانش و حکمت.....

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
علي

امدنت هم زيباست امدنت سبز است اميدوارم سبز بماني خوشحالم كه امدي